tel: 061-16-90-979

info@pitajknjigovodju.com

ponedeljak-petak: 09 do 17h

Beograd Palilula Kovinska 21 b

Računovodstvo

Zatvaranje doo je odluka o kojoj treba dva puta razmisliti

znak zatvaranja

Ne ide posao i to ti je. Porez i kamate rastu preko noći, dugovi se nagomilavaju, a ti se još uvek kolebaš da li treba da ugasiš firmu. Dobijaš čudan osećaj griže savesti da ako zatvoriš firmu, sav novac koji si pre toga u nju uložio propada i nastavljaš da radiš. Postali ste žrtva paradoksa nepovratnog troška, takozvanog sunkcost efekta. Ponekad je bolje da u startu zaustaviš problem pre nego što postane ogroman i neobuzdan kao stečaj. Postoje dva načina za zatvaranje doo. Jedan je likvidacija, a drugi je stečaj.

Najbolje je da likvidiram...

Likvidacija privrednog drušva je gotovo uvek bolja opcija od stečaja. Kad je likvidacija opcija? Evo objašnjenja kroz konkretan primer. Pođimo od predpostavke da imaš dovoljno sredstava da namiriš svoje obaveze. Tada pokrećeš postupak likvidacije i u idealnim uslovima zatvaranje doo se obavlja za 120 dana. Likvidacija može biti dobrovoljna i prinudna. Dobrovoljna likvidacija se pokreće odlukom članova privrednog društva. Prinudna likvidacija je pokreće po službenoj dužnosti od strane APR-a ukoliko firma prestane da ispunjava određene uslove propisane u Zakonu o privrednim društvima.

priprema za trčanje

Teška srca rekao sam zbogom... Likvidiraj!

Svako putovanje počinje prvim korakom. Da bi otpočeli likvidaciju privredno društvo mora doneti odluku o postupku likvidacije. U odluci se imenuje likvidacioni upravnik koji je dužan da sprovede zatvaranje doo likvidacijom po propisima i da zastupa doo tokom ovog procesa. Likvidacioni upravnik je u praksi direktor društva ili knjigovođa, jer društvo treba da podnosi, poreske prijave i finansijske izveštaje tokom likvidacije. Doo može da ima i više likvidacionih upravnika. Tokom same likvidacije je potreban i advokat specijalizovan za likvidaciju firmi da bi pravilno sastavljao odluke koje moraju da imaju određene zakonom propisane elemente.

prsti

Zatvaranje doo tokom 120 dana

Minimum za likvidiranje društva 120 dana, za to vreme je potrebno je podneti brdo dokumentacije. Postoje 3 faze likvidacije u kojima se preduzimaju određene akcije u skladu za zakonom i rokovima. U tekstu koji sledi ćemo navesti neke od najbitnijih postupaka.

zatvaranje doo je teško za svakoga, na slici je nervozan čovek

Otpočinjanje postupka likvidacije

Obzirom da likvidacija počinje odlukom o pokretanju likvidacije, šta dalje? Odluka se registruje u Agenciji za privredne registre i istovremeno se na njihovom sajtu objavljuje oglas o pokretanju likvidacije. Oglas traje 90 dana i omogučava poveriocima firme koji imaju potraživanja, da ih prijave. Poverioci imaju rok od 30 dana po isteku oglasa da prijave svoja potraživanja, to je znači 120 dana od početka likvidacije ukupno. Ako se ne jave u ovom roku njihova potraživanja su nenaplativa. Imaj u vidu da pored objave oglasa na sajtu APR-a likvidacioni upravnik je dužan po sili zakona pošalje pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije direktno na adresu poverilaca. Na taj način ih podseća da prijave potraživanja u roku. Dokle god postojie potraživanja zatvaranje doo likvidacijom se ne može sprovesti. Lista akcija u prvoj fazi:

 • Odluka o pokretanju likvidacije za doo
 • Imenovanje i registracija likvidacionog upravnika
 • Poziv poveriocima da prijave potraživanja
 • Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom
 • Oglas poveriolaca društva u likvidaciji objavljen putem sajta APR-a
 • Obaveštavanje poverilaca direktnim putem

Predaja početnog likvidacionog izveštaja

Početni likvidacioni bilans je vandredni finansijski izveštaj, koji sastavlja likvidacioni upravnik u roku od 30 dana od datuma otpočinjanja likvidacije. To uglavnom radi knjigovođa, a mora biti usvojen od strane skupštine društva. Rok za sastavljanje početnog finansijskog izveštaja je između 90 i 150 dana od odpočinjanja likvidacije. Rok za registraciju vandrednog likvidacionog izveštaja je 15 dana od datuma usvajanja. Godišnji likvidacioni izveštaj se predaje ako se likvidacija nije obavila do kraja poslovne godine, i rok je 15 dana od datuma donošenja. Lista akcija u drugoj fazi su:

 • Početni likvidacioni izveštaj DOO
 • Početni likvidacioni bilans
 • Postupak sa prijavljenim potraživanjima
 • Godišnji likvidacioni izveštaj
 • Lista priznatih i osporenih potraživanja
 • Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja
 • Registracija početnog likvidacionog izveštaja
kalendar

Okončanje likvidacije i brisanje firme iz registra APR-a

Postupak okončanje likvidacije sledi nakon namirivanja poverilaca, a taj postupak sprovodi likvidacioni upravnik. Priprema se dokumentacija za brisanje i okončava se zatvaranje doo. Lista akcija u trećoj fazi su:

 • Dostavljanje uverenja iz nadležne poreske uprave
 • Dostavljanje uverenja iz Uprave javnih prihoda
 • Donošenje oluke o okončanju postupka likvidacije
 • Donošenje odluke o čuvanju psolovnih knjiga
 • Kreiranje i podnošenje završnog likvidacionog izveštaja od strane likvidacionog upravnika
 • Usvajanje likvidacionog izveštaja
 • Likvidacioni ostatak i njegova podela
 • Izjava likvidacionog upravnika o obavezama privrednog društva
 • Vađenje potvrde o brisanju iz PDV registra i izjava o PDV-u
 • Podnošenje Registracione prijave i postupak za brisanje doo u Agenciji za privredne regiustre
 • Čekanje rešenja o brisanju firme iz APR-a 

Kada konačno dobijete Rešenje o brisanju iz APR-a vaša firma je obrisana. Proverite tako što odete na sajt APR-a i pronađete pretragu privrednih društav na kojoj tražite svoju firmu, a status mora da bude obrisan iz registra. 

Šta je sa dokumentacijom nakon brisanja?

Kompletna dokumentacija i poslovne knjige obrisane firme moraju da se čuvajuna teritoriji Republike Srbije. Lice koje je zaduženo za čuvanje vaše papirologije mora imati sedište u Srbiji. Odluku o čuvanju dokumentacije donosi Skupština društva. U samoj odluci se navodi lice kome se poveravaju dokumenta i poslovne knjige.

dokumenti u fiokama

Sa stečajem nema šale

Ako je tvoja firma prezadužena i ne može da vratiš svoje dugove prema saradnicima, državi i drugima, ili tvoja firma ima neke nerešene sudske postupke i druge sporne situacije, likvidacija ne može da bude pokrenuta nego stečaj. Sa pričom o stečaju ovde stajem i preporučujem ti da ne čekaš više i gomilaš dugove, nego što pre da odeš kod svog advokata na konsultacije i da porazgovaraš sa knjigovođom i krenete u psotupak u dogledno vreme.

Sinergijom do uspeha

Kao što vidiš nije lako ugasiti doo, jer čak i tokom gašenja ima puno obaveza. Nemoj da odugovlačiš i gomilaš dugovanja, jer na kraju da nećeš moći da likvidiraš firmu, nego ćeš morati da pokrećeš stečaj. Preporuka je da se likvidacija firme prepusti advokatu specijalizovanom za likvidaciju firmi i knjigovođi koji bi u saradnji uspešno završili ovaj mukotrpan posao.

Ovaj tekst je veoma sažet, jer brisanje firme može biti dosta komlikovanje. Odluka za gašenje društva za ograničenom odgovornošću se ne donosi preko noći. Posavetujte se sa članovima društva ili sa saradnicima. Postoje situacije kada je firma samo u privremenoj krizi koja se može prebroditi. Ali ako psolovanje tvoje firme ozbiljno ugrožava tvoj bitak, bolje je zatvoriti. Ceo proces jeste prekomplikovan, ali nemate izbora morate ga dovesti do kraja i nastaviti dalje. 

Povezani tekstovi

Ivan Obućina vlasnik knjigovodstva Pitaj knjigovođu

Ivan Obućina

knjigovođa i poreski savetnik

Vlasnik sam knjigovodstva Pitaj knjigovođu i prva osoba koju ćeš kontaktirati ako imaš pitanje koje ti zadaje probleme. Koristi tekstove sa mog sajta kao iskustvo ili podsetnik koji može da ti pomogne.

Ivan Obućina
Posebno izdvajamo
Posebne akcije
novac

Akcija dobrodošlice

prva 2 meseca saradnje 30% popusta

Kontaktiraj me i saznaj više o akciji dobrodošlice za nove saradnike.

ljudi u kancelatiji

Akcija za novootvorene

prva 2 meseca saradnje 5000 dinara

Kontaktiraj me i saznaj više o akciji dobrodošlice za nove saradnike.

knjigovođa i poreski savetnik

Postavite besplatno pitanje knjigovođi pre odlaska

Nijedan problem nije nerešiv i stoga pređimo sa reči na dela. Postavite pravo pitanje i dobićete konkretan odgovor.

knjigovođa i poreski savetnik

Kontaktiraj me putem forme, pozivom i zakaži sastanak

Nijedan problem nije nerešiv i stoga pređimo sa reči na dela. Postavite pravo pitanje i dobićete konkretan odgovor.

Ivan Obućina